Feirer de som flyttet til øya i 2017 og 2018

Hitra kommune ønsker alle som kom flyttende til øya i 2017 og 2018 velkommen til ei felles samling. (Flyfoto - Fillan). 

Nyheter

Hitra kommune opplyser at de ønsker å feire alle som flyttet til øya i 2017 og 2018 ved å invitere dem til en felles samling kalt "Ny på Hitra".

Arrangmentet foregår under Hitra kulturfestival, mandag 4.februar på Rådhuset, hvor kommunen får mulighet til å hilse personlig på de nye tilflytterne og orientere nærmere om hva Hitra har å by på.

I programmet står det at ordfører og rådmann skal ønske velkommen, det blir servert Hitra-tapas og kulturelle innslag. Det kommer en orientering om ulike fritidstilbud for store og små, og en orientering om flere spennende arrangementer i kommunen i 2019.

Gratis inngang.