Flere biler i grøfta

Denne bilen havnet i grøfta i Barmfjorden.  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

En uheldig bilist havnet ved 13-tiden i grøfta på fv. 714 i Barmfjorden. Uhellet skjedde mellom Barman skole og Bjørn Myhrens verksted. Heldigvis kom føreren uskadd fra hendelsen.

Etter som uhellet ikke skjedde langt fra verkstedet, var bergingsbil raskt på plass for å få bilen på veien igjen.

Lokalavisa har fått flere meldinger om utforkjøringer i dag. Vi blir fortalt at det mange plasser på grunn av mye snø kan være vanskelig å se veiskulderen, noe som fører til at man lett havner i grøfta.