Får bygge sjøhus

Nyheter

Jan Arve Gaustad har søkt om å få bygge naust på Innersida på Titran. Det er et regulert naustområde der, men tomta innenfor godkjent område krever store naturinngrep hvis det skal bygges der. Han har søkt om å få bygge på ei tomt som i reguleringsplanen ikke er naustområde, men definert som "område i sjø".

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune har behandlet søknaden, og gir tillatelse. Det påpekes i vedtaket at kommunens bestemmelser for sjønære bygninger gjelder uinnskrenket.