Slet seg i nyttårshelga, sank i dag

I dag klarte ikke bergingsmannskaper å hindre at båten sank. Den ligger nå til kais der bare deler av rorhuset stikker opp.  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

En tidligere mye omtalt gammel trebåt sank i dag mens den lå til kai ved Lille Kjerringvåg på Dolmøya. Dette er den samme båten som i uværet nyttårshelga slet seg fra fortøyningene. Redningsskøyta "Hans Herman Horn" rykket den gang ut fra stasjonen i Fillan og fikk båten trygt på plass igjen. I dag klarte ikke bergingsmannskaper å hindre at båten sank. Den ligger nå til kais der bare deler av rorhuset stikker opp.


 

Dette er samme båt som har vært kjernen i en konflikt ved denne kaia. To eldre båter har vært fortøyd her og grunneier Magne Johansen har fryktet miljøutslipp. Johansen har tidligere oppgitt til Hitra24 at han ikke har klart å oppnå kontakt med båteieren, og før jul avgjorde Fosen Tingrett at båteieren skulle fjerne to båter i løpet av to uker. Den ene ble fjernet, mens den andre ble liggende igjen. Nå ligger altså denne på sjøbunnen.

Den gamle trebåten fikk assistanse av redningsskøyta "Hans Herman Horn" første nyttårsdag.   Foto: Leserbilde