Brualliansen får lokalpolitisk støtte

- Det haster

Fra folkemøtet om bru i Knarrlagsundet i desember.  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Ordfører Ole Laurits Haugen (Ap) har respondert på Brualliansens ønske om oppbacking i kravet om bedre trafikksikkerhet i Knarrlagsundet og om ny bru over sundet. Ordføreren svarer at han har forfattet et forslag uttalelse som han vil legge fram for vurdering hos kommunestyret til uka. I ordførerens forslag til uttalelse heter det blant annet:

"Det haster med ny bru og bedre trafikksikkerhet i Knarrlagsundet. Hitra kommunestyre registrerer og forstår bekymringene og utålmodigheten blant innbyggerne i og ved Knarrlagsundet. Den gamle brua lever på overtid i forhold til dagens sikkerhets- og standardkrav, og situasjonen for de myke trafikantene er uholdbar. Vi forstår det slik som at dette også erkjennes på fylkespolitisk hold, men stiller spørsmål ved om samme erkjennelse er nok tilstede hos vegadministrasjon.".

Ordfører Ole L. Haugen 

 

- Enig i at det haster

Videre heter det i forslaget: "Hitra kommunestyre er enig i at det haster, vi er enig i at det er behov for «å få på plass ei ny bru så snart som mulig». Vi er også enig i trafikksikkerheten for de myke trafikantene må bli ivaretatt på en bedre måte enn i dag. En samlet vurdering gir derfor støtte til det som «Brualliansen» har formulert slik som gjengitt i punkt 1 ovenfor."

Det som henvises til punkt 1, gjelder bygging av ny bru med gang/sykkelfelt ved siden av dagens bru, inkludert samtidig bygging av gang/sykkelvei gjennom Knarrlagsundet. Alternativ 2 er bygging av ny bru lenger vest i sundet.

Les alle sakene i lokalavisas artikkelserie "Bruene våre" her

- Vi må ta høyde for at verden går framover, ikke bakover

Brualliansen i Knarrlagsundet oppsto sist høst. Alliansen - som signerer med navnene Elisabeth K. Audestad, Kolbjørn Ulvan, Arild Audestad, Asbjørn Ulvan, Nils Ivar Selvåg, Jan Tore Reksen, Edvard Ulvan og Lennart Bakeng - har sendt brev til Hitra trafikksikkerhetsutvalg. Her er ønsket å få vite hva utvalget konkret gjør med tanke på trafikksikkerheten gjennom Knarrlagsundet.


 

- I dag busses samtlige barn til skolen, uavhengig av lengde på skolevei til den enkelte. Dette er vel og bra, med tanke på den ekstreme trafikken av tungtransport og privatbiler. Det som uroer oss, er at barna som busses til og fra skolen, også er avhengig av samme vei på fritiden. Det jobbes som regel både dag- og kveldsskift ved Marine Harvest, så trafikken er stort sett lik på dag og kveld, skriver Brualliansen til kommunen.

- Det bør ikke være en sovepute for noen, at det spekuleres i at Marine Harvest skal flytte fra anlegget i Ulvan. Pr i dag er de stasjonert der, og ingen vet om/når det blir flytting. Ulvan vil uansett være et industriområde, som kan huse noe nytt, som igjen vil medføre stor trafikk. Vi må ta høyde for at verden går framover, ikke bakover, fortsetter de.


Folkemøte om Knarrlagsundbrua

Åpner for bru vest i Knarrlagsundet

Men noen må spytte i mer penger dersom det blir dyrere enn billigste alternativ