Ut å telle fuglene i hagen

I helga gjennomfører Norsk ornitologisk forening sin årlige hagefugltelling. Dette bildet av kjøttmeis er det Frode Falkenberg i Norsk ornitologisk forening som har tatt. 

Nyheter

Norsk ornitologisk forening arrangerer sin årlige hagefugltelling, lørdag 26. og søndag 27.januar.
- Bli med å kartlegge vinterfuglene i Norge du også, er oppfordringen deres.

Tellingen går ut på at du noterer fuglene du ser i hagen din. Du bestemmer selv hvor lang tid du bruker, men en times tid bør være et minimum. Noter det høyeste antallet du ser av hver art samtidig. Deretter skal observasjonene legges inn via internett. Dette kan du lese mer om her.

Danmark, Sverige og Finland har gjennomført slike tellinger i flere år, mens Norge kom med for første gang i januar 2008. Det som er gledelig er at det har vært en stor årlig økning i antall deltakere. Samtidig håper Norsk ornitologisk forening at enda flere blir med på denne spennende og viktige kampanjen.- En av målsettingene med hagefugltellingen er å sette søkelys på hvordan klimaendringer endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge og Norden. Ved å samle inn denne type informasjon fra mange deltagere kan vi bedre få en forståelse av variasjoner i småfuglenes forekomst i det vinterlige Norden.

Hagefugltellingen arrangeres av Norsk ornitologisk forening i samarbeid med miljolare.no.