- Vår advokat er klokkeklar: kommunen kan stanse dette, om de vil

Nyheter

- Vår advokat er klokkeklar: Kommunen kan stanse dette, om de vil.

Det forteller aksjonsleder Hans Anton Grønskag på Facebook-gruppa til "Nei til vindkraftverk på Frøya" etter gårsdagens møte mellom aksjonsgruppas advokat og Frøyas kommunepolitikere og -administrasjon. Advokat Lars Selmar Alsaker, som bistår "Nei til vindkraftverk på Frøya", mener Frøya kommune har større handlingsrom enn det NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat)  beskriver. NVE mener forvaltningsretten ikke gir NVE eller Olje- og energidepartementet rett til å tre inn i en allerede gitt konsesjon.

Alsaker tilhører advokathuset Sands og er spesialisert innenfor offentlig rett og forvaltningsrett. Han mener at forklaringa NVE har gitt Frøya kommune ikke stemmer og at kommunen har et handlingsrom for å kunne stoppe utbygginga. Det skriver froya.no, som var tilstede under møte mellom Alsaker og kommunen. Ifølge avisa bestrider Alsaker dispensasjonsvedtaket til Frøya kommune fra mars 2016 og mener at dispensasjonen som ble gitt på LNF-området der vindmølleparken skal ligge, er ugyldig.

- Kommunen har full anledning til å stanse etablering av vindmøllepark på Frøya. I alle fall til å stanse etableringen av «monstermøllene» på 180 meters høyde. En økning av høyden på vindmøllene opp til 180 meter innebærer en vesentlig endring av tiltaket det ble søkt om og innvilget konsesjon til. Endringen innebærer både mer skyggekast, mer støy og større konsekvenser for synlighet og landskapspåvirkning, sa Alsaker i møtet.


Det går mot folkeavstemming

Politikerne ønsker ikke å gi forventning om at en folkeavstemming vil klare å stoppe utbygging. Men politikerne vil at folket skal bli hørt.

 

Arne Olsen, seksjonssjef i NVE med ansvar for blant annet vindkraft, uttalte nylig til lokalavisa Hitra-Frøya at konsesjonen som ble innvilget i 2013, ikke inneholder detaljerte spesifikasjoner. Men at det er den nå framlagte detaljplanen fra utbyggerne som NVE nå skal ta stilling til.

- I konsesjonen tildelt Frøya vindpark er det ikke spesifisert fysiske mål knyttet til turbiner, verken høyde, rotorer eller installert effekt per turbin. Konsesjonen er gitt på det planområdet som fulgte søknaden. Men i alle konsesjonstildelinger settes det vilkår om at det utarbeides en detaljplan, en anleggsplan. Det er den som nå er sendt ut og de engasjerte er blitt kjent med, sa Olsen.


NVE møter politikere og folkeaksjonen på Frøya i dag

NVE: - Utbygger skal kunne gjøre seg nytte av best tilgjengelige teknologi

 

Mellom 20-30 demonstranter var møtt fram foran herredshuset for å markere sin motstand mot vindkraftutbygging på Frøya da representanter fra NVE og Trønderenergi kom for å møte Folkeaksjonen og kommuenstyrepolitikerne i forrige uke.

Vindkraftmotstanderne var tydelige i språket NVE ankom kommunehuset på Frøya

 

Nå på lørdag mobiliserer "Nei til vindkraftverk på Frøya" til stor demonstrasjon i området tiltenkt for vindkraftutbygginga.

Aksjonsgruppa forventer opp mot 200 demonstranter til Hallaren lørdag.


Forventer opp mot 200 demonstranter

Det settes opp busser fra Trondheim med folk som vil markere sin motstand mot vindkraftutbygginga på Frøya.