Rundt 350 demonstranter på plass ved Hallaren

- Det er ingen skam å snu!

Nyheter

Mye folk møtte opp til den store vindkraft-demonstrasjonen Hallaren grendahus lørdag. Vi anslår at rundt 350 demonstranter var på plass da aksjonsgruppa "Nei til vindkraftverk på Frøya" ønsket å vise omverdenen hvilke konsekvenser en utbygging av vindmøllene får i dette åpne landskapet. Folk stilte med plakater og i gule vester og gule tskjorter med påskriften "Nei til vindkraft på Frøya".


  Foto: Oliver Eirheim

 

Demonstrasjonstoget på Hallaren

 

Arrangementet ble lagt til Hallaren, som er på ett av stedene hvor vindturbinene vil bli aller mest dominererende. Sola sto høyt, og stemningen var enda høyere blant demonstrantene etter at det ser ut til å bli politisk flertall i Frøya kommune for å avholde en ny folkeavstemming (avgjøres i kommunestyret til uka).

Klokka ett gikk en prosesjon på omlag 350 personer opp til apellstedet for å demonstrere mot den planlagte vindmølleparken. Med rop som "Det er ingen skam å snu, Nei til vindkraft" trommet toget seg de 250 meterne for å høre på appeller fra ungdommen, politikere og lokale ildsjeler, i tillegg til å få en serenade av Frøyas sangfugl Gabriëla Lukassen.


 

Med slagordet «Dere skal ikke godta den urett som ikke rammer en selv» var første stemme ut den høyeste, og den tilhørte ungdommen. Jan Eivind Skarsvåg holdt en sterk appell for å bevare den naturen og dyrelivet han er vokst opp i. Deretter kom de voksne, med appeller fra Halgeir Opdal fra partiet Rødt og Hans Anton Grønskag fra aksjonsgruppa "Nei til vindkraftverk på Frøya. ". Åsa Kjølberg Moen fra SV var på plass og lovet at SV nå kom til å sloss for naturen og en annen energipolitikk. 

Inn blant disse talene og apellene sang Gabriëla Lukassen en vakker selvkomponert sang, «Mitt kjære Frøya». Etter dette kom alle tilbake til Halleren grendahus for kaffe og kaker.

- Det er fantastisk å se at det er så stort engasjement, sier Miriam Baglund, en av de mange demonstrantene. Hun er fra Hitra. - Dette er ikke bare en viktig sak for Frøya, men for oss på Hitra også, sier Baglund.

  Foto: Bjørg Støen

 
 

Vindkraft-demonstrasjon ved Hallaren