Røykdykkere undersøkte industribygning

  Foto: Syver Lie Rønningen

Nyheter

Meldingen om røykutvikling fra Lerøy Midts nye fabrikkbygning på Sandstad kom klokken 23.44 mandag kveld.