14 fritidseiendommer fikk nye eiere i januar

Nyheter

I kartet finner du komplett oversikt fra Kartverket over fritidseiendommer solgt og overdratt i Hitrta, Frøya og Snillfjord kommune i januar 2019.

Mer informasjon om den enkelte eiendom finner du ved å zoome deg inn i geografien og klikke på nåla. Du kan velge om du vil lese informasjonen i et vanlig kart, på et foto eller som hybrid av disse (velg oppe i høyre hjørne av kartet).


 

Offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen inneholder også historisk oversikt over omsetning og overdragelser på den enkelte eiendom. Dette finner du ved å bruke piltasten høyre/venstre inne i informasjonsboksen på eiendommen.


Disse Frøyaboligene skiftet eiere

Den dyreste gikk for 3,55 millioner. Se eiendomsoverdragelsene for januar.