Hitra enig med næringsforeningene om hurtigbåttilbudet - men på vilkår

  Foto: Randi Storsve Lundquist( i bakgrunnen) orienterte før formannskapet diskuterte saken.

Nyheter

Frøya formannskap sa seg i dag enig med det felles innspillet fra Frøya næringsforum og Hitra næringsforening om hurtigbåttilbudet.

Samme sak skulle også behandles i Hitra formannskap samme dag, og i Frøya formannskap uttrykte flere at de var redde for at Hitra formannskap ikke ville gjøre det samme, etter rådmannens ene alternativ til innstilling, der formannskapet ikke stiller seg bak næringslivet forslag om tidlig båtrute til Sistranda via Sandstad, men heller jobbe for at Frøyværingene kan få tidlig avgang med ekspressbuss til Sandstad i stedet.


Mest spente på hva Hitra sier

Frøya formannskap støtter næringsforeningenes forslag om hurtigbåtrute. Men er redde for at Hitra ikke gjør likedan vedtak

 

Etter at Randi Storsve Lundquist i Hitra næringsforening hadde orientert Hitra formannskap om hvorfor de hadde blitt enige om dette kompromisset, ble det diskusjon blant Hitra formannskap, der flere uttrykte bekymring for at fylkeskommunen vil kutte i det øvrige rutetilbudet til Kystekspressen dersom det blir vedtatt en ekstrarute til Sistranda.

- Dette vil koste noe. En konsekvens kan være at Kystekspressen legges ned. Hvis vi må velge mellom det eller å ha en tidlig avgang fra Sistranda - hvordan vil næringsforeningene stille seg til det, spurte Eldbjørg Broholm(Ap).

- Det kan være en konsekvens uansett. Diskusjonen om å spare penger i fylkeskommunen foregår nå i dag, og det er foreslått å ta det fra Kystekspressen. Derfor vil vi komme i dialog med fylkeskommunen nå, og ikke legge frem dette om fire år, svarte Lundquist.

Men alle var i utgangspunktet positive til en styrking av hurtigbåttilbudet, og det ble til slutt foreslått fra ordfører Ole Haugen at man støtter næringsforeningenes innstilling om en ekstra tidligrute Sistranda – Sandstad – Trondheim om morgenen og en ekstra senere avgang i retur allerede i inneværende anbudsperiode, og at dette kommer fast inn i rutetilbudet fra neste anbudsperiode i 2024.

- Men det må være på vilkår av at det ikke vil redusere dagens tilbud for Kystekspressen, ville Haugen ha med.


Felles næringslivskrav om tidlig hurtigbåt Sistranda t/r Trondheim

Men rådmannen på Hitra mener frøyværingene kan ta buss til Sandstad.