Mest spente på hva Hitra sier

Frøya formannskap støtter næringsforeningenes forslag om hurtigbåtrute. Men er redde for at Hitra ikke gjør likedan vedtak
Nyheter

Hitra næringsforening og Frøya næringsforum har fremmet en felles uttalelse rettet mot fylkeskommunene. Denne går på å få etablert en direktebåtrute mellom Frøya - Hitra - Brekstad og Trondheim. Det er Frøya næringsforum som har fått utredet behovet for et direktebåttilbud. Næringsforeningene har nå jobbet fram et kompromiss-forslag, som betyr at man ber om ei rute som har anløp på Sistranda og Sandstad.


Felles næringslivskrav om tidlig hurtigbåt Sistranda t/r Trondheim

Men rådmannen på Hitra mener frøyværingene kan ta buss til Sandstad.

 

- Kommunene må stå sammen

- Signalene fra fylket er klare: Det er ingen vits i å komme med et forslag som bare en av kommunene står bak, sa Torill Pettersen i Frøya Næringsforum da hun orienterte formannskapet på Frøya.

Politikerne på Frøya sluttet seg til uttalelsen fra næringsforeningene,  selv om flere mente at dette ikke var det beste.

- Fillan bør være anløpsstedet på Hitra. Det bør også Hitra skjønne. Jeg tror at sporet om Sandstad kan bidra til at man ikke får til dette. Det handler om å få korteste vei, sa Arvid Hammernes (V).

Et kompromiss

Torill Pettersen hadde før dette forklart at næringsforeninga på Hitra vektla investeringene som er gjort for å ha Sandstad som knutepunkt, og at man i tillegg var bekymret for å miste kystekspress-ruta mellom Trondheim og Kristiansund. Og at det som lå på bordet nå var et kompromiss.

Flere kommenterte hitrarådmannens argument om at frøyværingene likeså godt kunne kjøre buss over Hitra til Sandstad.

- Og hvorfor skal hun bry seg om frøyværingene kommer med båt til Sandstad i stedet for buss, spurte Pål Terje Bekken (Ap).

Et enstemmig formannskap støttet forslaget, og spenningen gikk på om Hitra formannskap ville gjøre det samme.

- Hvis de følger rådmannens argumentasjon, så er vi tilbake til at vi står alene, sa Kristin Reppe Storø (Ap).

Behandles på Hitra i dag

Frøya formannskap gjorde unna sin behandling før lunsj. På Hitra vil Randi Storsve Lundquist fra næringsforeningen holde sin orientering klokka 13:00, med påfølgende debatt og vedtak i formannskapet.


-