Nei til naust i friluftsområde

Nyheter

Roger og Marianne Berg og Kjell og Tonje Johansen har søkt om å få bygge ett fellesnaust innnefor reguleringsplanen for Lavdalskaget, mellom Fillingsneset og Avløysa på Frøya. Den omsøkte tomta ligger innenfor et avsatt friluftsområde i planen.