Skal få bedre kjennskap til det lokale næringsliv

Og hvilke jobbmuligheter som finnes på kort og lang sikt

Torsdag inviteres det til foreldremøte for 9.trinn på Frøya med fokus på yrkesvalg. Her snakker Anders Glørstad fra Hitra Anleggservice med ungdomskoleelevene under årets utdanningsmesse.   Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Frøya Næringsforum og Sistranda skole arrangerer torsdag 7.februar et foreldremøte med fokus på kompetanse og yrkesrådgivning for 9.trinn på ungdomsskolen.

Formålet med møtet er at elever og foresatte skal få god kjennskap til det lokale næringsliv, og jobbmuligheter på kort og lang sikt. Et innblikk i forventet utvikling innen de ulike bransjene og muligheten til å knytte kontakter med arbeidslivet i forhold til praksisplasser, helg- og sommerjobb, og på sikt lærlingplasser.


Yrkes- og utdanningsmessa

De vet at næringslivet trenger dem


- Dette blir på mange måter en mini-messe, der elevene sammen med sine foresatte skal få god informasjon om hvilke typer kompetanse næringslivet har behov for. Veksten i det lokale næringslivet er stor og etterspørselen etter fagfolk er økende. Samtidig vet vi at kompetansebehovet endrer seg raskt. Det er viktig at våre ungdommer vet hvilke muligheter som finnes i markedet, opplyser skolen og næringsforumet i et felles skriv. De legger til at opplegget har blitt prøvd ut tidligere på Hitra med stor suksess.

Programmet starter med bransjeinnlegg. Her kommer Frøya kommune, Hotell Frøya, Elektro-Team, Kystteknikk, Åkerblå, KN Entreprenør, Salmar ASA, Frøygruppen AS, muligens også Norgeshus og Wingtech. Deretter kommer bedriftene til å stå på stands som elever og foresatte kan besøke nærmere.

Det er obligatorisk oppmøte for elevene. Møtet finner sted i storsalen i Frøya kultur- og kompetansesenter.