Miljødirektoratet:

- Frøya og Hitra bør ekskluderes som område for vindkraft

Nyheter

Frøya, Hitra og andre deler av kysten bør ekskluderes som områder for vindkraft. Det mener Miljødirektoratet, som nå har gitt sitt svar på et oppdrag fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). NVE har pekt ut 43 områder i hele landet som ønsket vurdert for vindkraftutbygging.

Miljødirektoratet har identifisert i alt 147 relativt store områder som det mener ikke bør inngå blant de mest egnede områdene for utbygging, skriver Adresseavisen. Dette er områder Miljødirektoratet definerer som områder «som det av hensyn til miljø, ikke er akseptabelt at inngår i den nasjonale rammen». I disse inngår både Frøya, Hitra og også store deler av ytre deler av Fosen. Disse områdene er merket blått i kartet fra Miljødirektoratet. I tillegg er det for vår region også merket av et rødt felt ved Smøla/Aure. Dette er områdene Riksantikvaren mener bør ekskluderes.

Anbefalingene fra Miljødirektoratet er basert på en vurdering av verdi og påvirkning fra vindkraft på både naturtyper, landskap, dyre- og fugleliv og der det er forventet uakseptabelt høyt konfliktnivå. For den blå sonen for Frøya og Hitra heter det, ifølge Adressavisen, blant annet at det er strandflate med hovedkorridor for fugletrekk vår og høst. Og siden det ikke er rev her ute, er det også viktige områder for mange bakkehekkende arter.

Erlend Bjerkestrand, prosjektleder for Nasjonal ramme for vindkraft i NVE, sier til froya.no at denne vurderinga fra Miljødirektoratet ikke får betydning for vindkraftverk som allerede har fått konsesjon.

- Frøya vindkraftverk har en gjeldende konsesjon. Gjeldende konsesjoner vil ikke bli påvirket av om et område er utpekt eller ikke, sier Bjerkestrand til avisa.

Både vindparkene Hitra 1 (og 2, som er under bygging) og Frøya har fått innvilget konsesjon. Sistnevnte skal imidlertid gjennom en godkjenningsprosess for blant annet sin miljøplan.


Med over 200 spesial-transporter skal Hitra 2 bygges. Her er timeplanen

Snart klart for storinnrykk av anleggsarbeidere.