Fristen for innspill til nytt helse- og omsorgssenter nærmer seg

Ett av alternativene heter Frøyahagene og er visualisert slik. 

Nyheter

Frøya kommune planlegger bygging av nytt helse- og omsorgssenter. I den forbindelse ønsker de at befolkningen skal komme med innspill til de tre forslagene som er utarbeidet; Frøyahagene, Hjerterom eller Lophelia.

Ved å følge denne linken (ekstern side) kan du se nærmere på de ulike alternativene.
Frist for å gi innspill er søndag 10.februar.


Nytt helse- og omsorgssenter

Se de tre forslagene til det nye senteret