Valgstyret har bestemt dato for folkeavstemminga

Nyheter

Valgstyret i Frøya har i dag bestemt dato for folkeavstemming for eller mot vindkraft på Frøya. Datoen er satt til tirsdag 2. april.

Kommunestyret har vedtatt at avstemmingen skal skje så fort som mulig. Da det kan være ventetid på en måned for å få skrevet ut manntall, og det skal være en periode med forhåndsstemming, var dette den datoen rådmannen la fram som mulig, og som valgstyret i dag vedtok.

På grunn av den korte tiden, vil det ikke bli sendt ut valgkort til de stemmeberettigede.

Skjæringsdato for manntallet er satt til 1. januar 2019.  Det betyr at man forholder seg til hvem som var folkeregisteret i Frøya denne datoen, når manntallet skal skrives ut. Nedre aldergrense for¨å stemme er at man fyller 16 år i år.

Manntallet vil bli lagt ut på servicekontoret i Frøya herredshus, samt på tre steder i øyrekka: Coop Mausund, Coop Sula og Coop Sørburøy.

På valgdagen blir det mulig å stemme i alle valgkretser:  Dyrøy, Nabeita, Nesset, Nordskag, Sistranda og Øyrekka.