Har brukt to år på å svare på hvorfor vindmåler mangler

Fremdeles er det bare et varselskilt som advarer om mulig sterk vind på Dolmsundbrua. 

Nyheter

Torsdag veltet hengeren til Tore Nyvold over på siden i et stormkast og ble liggende på rekkverket i noen sekunder da han kjørte over Dolmsundbrua.  Han fikk ingen forvarsel om at det var sterk vind før han var oppe på brua. Han og flere andre yrkessjåfører mener det bør monteres et varslingssystem for vind på brua, slik at de kan bli varslet dersom vinder er uforsvarlig kraftig til å kjøre over brua.