Klarsignal for boligbygging

Odd Arne Arnesen i Finnkampen Eiendom  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Lokalavisa fortalte i mai i fjor om det nye boligselskapet Finnkampen eiendom AS på Mausund. 19 aksjonærer hadde gått sammen for å starte selskapet med formål å bygge helårsboliger på Mausund.