Eiendom på Bogøya gikk for 5 millioner

Disse eiendommene på Frøya skiftet eiere i februar.
Nyheter

I kartet finner du komplett oversikt fra Kartverket over eiendommer solgt og overdratt i Frøya kommune i februar 2019.