- En hån mot folk på bygda

Oppgitt etter nytt asfaltsvar fra fylkeskommunen.

Beboerne langs Børøysundveien er svært misfornøyd med veistandarden. 

Nyheter

- Er Børøysundveien glemt av Trøndelag fylkesting, spør Pensjonistpartiets Per Ervik. Han har på nytt tatt opp spørsmålet om manglende asfaltering av fylkesveien gjennom Børøysundet ved Hestvika på Innhitra.