På toppen av Lerøys nye fabrikk sitter det seks operatører på rekke og rad med store skjermer

Lokalavisa har besøkt Lerøy Midts tilvekstsenter på Jøsnøya.

- Vi ønsker å skape et godt fagmiljø og spisskompetanse innen fôring, sier leder for Lerøy Midts tilvekstsenter på Jøsnøya, Ole Groven Eskerod.  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

I toppen av Lerøy Midt nye fabrikk sitter det seks operatører på rekke og rad med store skjermer foran seg, og styrer fôringen av laksen ute i merdene.