Får bygge på "kiosken"

Nyheter

Det som tidligere var Bogø kiosk, ved hurtigbåt-terminalen på Jøsnøya, eies nå av Alpha Eiendom, eiendomselskapet til Alpha Security. Eierne søker om påbygning og ombygning. Påbygget vil komme på det som er definert til parkeringsplass.

Teknisk komite i Hitra viser til at parkeringsbehovet for trafikknutepunktet på Jøsnøya vurderes å være tilfredsstillende dekket på annet opparbeidet og tilrettelagt areal, og gir dispensasjon fra reguleringsplanen.