- Det var ei rik tid. Alt folk var i arbeid

Sula i slutten av 1960-åra med fiskeflåten inne i havna og fiskarsamvirkelagets mottaksanlegg på Føllingen. (Foto: Fjellanger Widerøe). 

Nyheter

På det meste var det visst 15 seinotbruk bare her på Sula.