Den blå næringa blir grønnere

Landstrøm gir flere positive effekter.
Nyheter

Stadig flere oppdrettsanlegg erstatter forurensende dieselgeneratorer med elektrisk strøm fra land. Oppdrettsflåtene har blitt stadig større, og behovet for miljøvennlig strøm er økende.