Flyfisk gir kjøring til lokale transportører

Stig Sæther, daglig leder i Frøya Transportsenter  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

En stor del av laksen som eksporteres ut av øyregionen, går med utenlandske vogntog ned til kontinentet. Men en bestemt type frakt kjøres stort sett av lokale transportører: Salmar-laksen som skal sendes med fly fra Gardermoen. Det går ukentlig 30-40 lass med «flyfisk» fra Salmars slakteri på Nordskaget. Frøya Transportsenter og Roar Skjønhals Transport deler den jobben mellom seg cirka fifty-fifty.

Roar Skjønhals har totalt 14 biler, og han forteller at en god del av bilene brukes til denne flyfisk-frakten .

Frøya Transportsenter gikk i fjor inn i et samarbeid med OTTS, som er store på frakt av stykkgods. Dette bidrar til at bilene i større grad nå kjører tilbake fra Oslo/Gardermoen med fulle laster.

- Selskapene får utnyttet kapasiteten bedre, og unngår tomkjøring. Det er både bra økonomisk, og for miljøet, sa Raymond Kavli fra OTTS til Hitra-Frøya i oktober i fjor.

- For oss betyr det at vi har kjøpt en bil til, og ansatte flere, fortalte Stig Sæther, daglig leder i Frøya transportsenter.

Og så langt fungerer samarbeidet godt

- Vi ser at det fungerer godt. Vi får utnyttet rutene bedre, og slipper å kjøre med tomme biler, sier Stig Sæther