Har tatt i mot de 50 første stemmene

- Det tyder på engasjement.

Frode Larsen og Annie Sørdal i valgsekretariatet 

Nyheter

I dag startet forhåndstemminga til folkeavstemminga for eller mot vindkraftutbygging på Frøya. I de to kommende ukene vil det være mulig å avgi stemme på herredshuset på Sistranda.

Når lokalavisa ser innom en time før de stenger valglokalet denne første dagen, kan valgfunksjonærene fortelle om en jevnt tilstrømming.

- Det har vært en del folk her på huset som har vært innom og gjort unna stemminga, men det er en del som har kommet utenfra. Jeg tror vi kommer til å passere 50 i dag, hvis vi ikke allerede har gjort det. Det er litt mer pågang enn ved forhåndstemming ved et ordinært valg. Så det tyder på engasjement, sier Frode Larsen.
- Det er ingen skinnprosess

- Men vi vet at en folkeavstemming ikke er avgjørende for saken, sier Berit Flåmo.