Stilte utkledd til gudstjenesten

Annerledesdag i kirka.
Nyheter

Nylig var det fastelavnsgudstjenester i Sandstad og Fillan kirker. Det var mange som møtte opp, både voksne og barn.

De som ønsket det fikk ansiktsmaling. Barna blåste såpebobler og noen fikk ballonger.

Diakon fortalte historien om Noah, mens presten spilte gitar og sang sanger for store og små.

På forhånd ble alle oppfordret til å finne fram fargerike klær og gevanter, og menighetspedagog Grete Hammer lovet en annerledesdag tilrettelagt for barn og foreldre i kirkeskipet.

Prest Birgith Østnes, menighetspedagog Grete Hammer, diakon Maria Anonsen og kantor Silvio Krauss mener det er viktig med varierte gudstjenester.

- Vi ønsker gjerne mer folk i kirkene våre og for å oppnå dette tror vi kreative måter å ta i bruk kirkerommet er riktig framgangsmåte, fortalte de tre i forkant av fastelavnsguds-tjenestene.

(Innsendt)