Turistbedriftens klage nådde ikke fram

Einar Hermanstad 

Nyheter

Dolmsundet Marina, ved Einar Hermanstad, hadde søkt om å få fradele en parsell som ligger inntil reguleringsplanen for turistanlegget, og utnytte denne i utvikling av bedriften.  Dette er en  bergknaus definert til landbruks- natur og friluftslivsformål (LNF). Her ønsker Dolmsundet Marina å bygge vannsklier knyttet opp til utendørs basseng, og de søkte om dispensasjon til å omdefinere noe av området som i planen er LNF. Samtidig ble det søkt om bruksendring for en del av området i reguleringsplanen.