Samarbeidsmøte mellom kommunene

Frøya-ordfører Berit Flåmo og Hitra-ordfører Ole L. Haugen fra åpningen av Dolmsundbrua. Onsdag møtes de til samarbeidsforum.   Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Onsdag blir det holdt samarbeidsforum mellom kommuneledelsene i Hitra og Frøya. Det siste samarbeidsforum ble holdt i mai i fjor, og onsdagens møte blir på Hjorten Hotell på Fillan.

Samarbeidsforum består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann i hver kommune.

Ett av tema på dagsorden vil være oppfølgingen av vedtaket om å slå sammen brannvesenet i de to kommunene.


Brannsjefene uenige om veivalg for brannvesenet

Det er gått fire år siden Hitra og Frøya kommuner ble enige om å slå sammen brannvesenene.