Vardebrenning, folkemøte og folder til alle husstander

Nei til vindkraftverk på Frøya mobilisererer i forkant av folkeavstemminga

  Foto: Krzysztof Zboralski

Nyheter

"Nå må vi tenke, før vi gjør noe vi angrer på" er overskrifta på folderen som nå er på vei ut til alle husstander på Frøya. Det er aksjonsgruppa i Nei til vindkraftverk på Frøya som har utformet denne, som ved siden av info om selve folkeavstemminga, presenterer argumenter mot vindkraftutbygginga.

Dette er en del av mobiliseringen i forkant av folkeavstemming for eller mot vindkraft, som holdes tirsdag 2. april.


Har tatt i mot de 50 første stemmene

- Det tyder på engasjement.


Onsdag 20. mars vil Nei til vindkraft holde et infomøte i Frøya kulturhus, og onsdagen deretter arrangerers det vardebrenning i frøyahauan.

- Med vardebrenninga maner vi til forsvar av den urørte naturen på Frøya, og forhåpentligvis med et tydelig bidrag fra de andre aksjonsgruppene langs norskekysten, sier Ola Vie fra Nei til vindkraftverk på Frøya.