Foreslår at kommunen kjøper fem fiskerihavner

Willy Olsen var bekymret for hva som skjer når kystverket vil avhende kaia på Titran. I forslaget fra rådmannen vil Frøya kommune overta denne, sammen med fire andre fiskerihavner/kaier.  

Nyheter

Kystverket skal avhende en rekke fiskerihavner langs hele kysten. Dette er havner som ikke lenger brukes, eller bare minimalt brukes, til fiskeriformål lenger.

Bare for Frøya kommunes del, er det syv havner/kaier som kystverket vil avhende.

Offentlige instanser vil ha forkjøpsrett. Hvis ikke de offentlige ønsker å kjøpe kaene/havnene, kan de tilbys til andre organisasjoner, og i siste instans at private får kjøpe dem.

Frøya kommune har bedt om innspillt fra organsisasjoner, bedrifter, båtforeninger og private som kan ha interesser for de enkelte havnene. Ut fra innspillene som er kommet, forslår rådmannen at Frøya kommune kjøper fem av de syv havnene etter takst. Dette er:

- Kya: 300.000 kr

- Nesset: 250.000 kr

- Titran:  80.000 kr

- Ørnflaugvågen: (ved Ørnli på Dyrøya) 850.000 kr

Sandvika: 250.000 kr

Totalt:  1.730.000 kr

De to havnene som da blir igjen er Inntian og Sauøya.

På Inntian har Bukta båtforening meldt sin interesse for å overta. På Sauøya har velforeningen uttrykt ønske om at kommunen tar eierskapet. Men det er påpekt at Kystverket kun eier moloen der , og ikke kaianlegg i havna.

Frøya formannskap skal behandle saken om mulig kjøp av fiskerikaier i møte neste uke.


Vil kvitte seg med omstridt kai

Totalt ni havner i Hitra og Frøya står på salgslista.