Lakseveien

Kan bli tosifret antall millioner til overs

Veivesenet har allerede startet planleggingen for bruken av pengene.
Nyheter

Store veiprosjekter har en tendens til å bli mye dyrere enn antatt. Men for Laksevei-prosjektet på Fv.714 er det motsatt.