Fyllekjøring på Lakseveien ga fengsel og høy bot

Nyheter

En frøyværing i 20-årene må i fengsel etter at han i fjor ble tatt for promillekjøring på Hitra. Kjøreturen fant sted på Lakseveien om natten, og promillen ble etter turen målt til 1,95.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Fosen tingrett.

Den høye promillen ble av tingretten tillagt vekt i skjerpende retning. Retten fant det også skjerpende at kjøringen skjedde over en relativt lang strekning.


 

- Selv om kjøringen fant sted på et tidspunkt med lite trafikk, representerer kjøring med en så høy promille som i dette tilfelle en særlig risiko, påpekte retten.

Kjøringen førte ikke til alvorlig trafikkuhell.


 

Det fremgår av vegtrafikkloven at straffen ved promillekjøring med en alkoholkonsentrasjon i blodet på mer enn 1,2 promille, som regel skal føre til ubetinget fengsel og bot.

I tillegg skal tap av føreretten settes til minst 2 år. Tingretten fastsatte dommen til fengsel i 21 dager samt en bot på 40.000 kroner. Mannen ble også fradømt retten til å kjøre bil for en periode på 2 år og 3 måneder. For å få førerkortet tilbake, må han avlegge full ny førerprøve.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen. Han er ikke tidligere domfelt.