Hitra og Frøya med felles front for vei-oppgraderinger

Nyheter

Samarbeidsforum for Hitra og Frøya har blitt enige om å gjøre et felles initiativ overfor fylkeskommunen og vegvesenet om veioppgraderinger i øyregionen.

For to år siden gjorde kommunene et likedan initiativ der de dokumenterte strekninger som var spesielt sårbare. Man dokumenterte med bilder, og leverte en felles prioritert liste med veikrav.

- De strekningene som ble asfaltert i Barmfjorden i fjor, var en strekning vi hadde priorirert og meldt inn i det felles initiativet. Selv om det tok halvannet år, så mener jeg det er et resultat av at vi har dokumentert veistandard og selv kommet med prioriteringer, sier hitraordfører Ole Haugen.

Hvor mener DU at det haster mest? Legg igjen din mening i kommentarfeltetLakseveien

Kan bli tosifret antall millioner til overs

Veivesenet har allerede startet planleggingen for bruken av pengene.