Skadet fingeren i slaktemaskin

Skadet: Ulykken skjedde i produksjonslokalene på Innovamar. 

Nyheter

Arbeidstilsynet har fått melding fra Salmar om at en arbeider ble skadet under arbeid ved lakseslakteriet Innovamar på Nordskaget tirsdag denne uken.