Verdipapir-pila er snudd oppover

Steinar Lille (arkivfoto) 

Nyheter

2018 ble et dårlig år på finansmarkedet, og da Steinar Lille fra Grieg Investor orienterte Frøya kommune like etter nyttår, kunne han fortelle at verdien av kommunens plasseringer hadde gått ned i løpet av året.

Nå foreligger rapport for de to første månedene i 2019, og disse viser at pila er snudd oppover.

Porteføljen fikk en verdiøkning på 1 447 323 kroner i februar, og en verdiøkning på 3 796 937 kroner hittil i år. Markedsverdien på Frøya kommunes verdiplasseringer var per 28.02 på 144 234 388 kroner.


 

Det var da Frøya kommune solgte sine B-aksjer i Trønderenergi i 2005, og innkassere ca 98 millioner kroner, at kommunestyret bestemte seg for å plassere disse pengene i aksjer og verdipapirer. Grieg Investor, ved Steinar Lille, har vært kommunens forvalter siden 2005.