Vil opparbeide parkering ved nedlagt pelsfarm

Parkeringsplassen ved fergeleiet er for liten  Foto: Einar Brendboe

Nyheter

Formannskapet i Frøya vedtok en leieavtale for parkering på Norddyrøya.

Dette er området til den nedlagte pelsdyrfarmen, hvor kommunen ønsker å planere og opparbeide parkeringsområde. Området ligger litt i underkant av en kilometer fra fergeleiet på Dyrøya, og plassen skal fungere som parkering for reisende til og fra øyrekka. Det er i utfartshelger og gjennom hele sommersesongen stor mangel på parkeringsplasser på Dyrøya.

"Ferje- og hurtigbåtforbindelse Dyrøya – Øyrekka er et fylkeskommunalt samband, slik at det i utgangspunktet er fylkeskommunen som bør sikre tilstrekkelig med parkeringsmuligheter. Imidlertid har kommunen helt siden sambandet ble åpnet stått for tilrettelegging for parkering og parkeringsvakter. Det er med bakgrunn i disse forholdene at man har sett på ny parkeringsløsning som ikke nødvendigvis ligger tett opp til ferjeleiet, da dette ikke er mulig pga. arealknapphet." står det i saksframlegget.

Området har to grunneiere, og disse har sagt seg villige til å leie ut området gratis. Kommunens utgifter blir å opparbeide området til parkering.