Uenige om bruk av kulturpengene

Kulturminner på Titran kontra digitale opplevelser på Sistranda

Martin Nilsen (H) Remy Strømskag (H) og Arvid Hammernes (V) var uenige i at det skulle tas penger fra oppussingsprosjektet for Stabben fort 

Nyheter

Stasjonene til det som omtales som opplevelsesenter-biten av Frøya kulturhus er i dårlig stand. 

Daglig leder for kulturhuset, Håvard Dyrø, utfordret i januar formannskapet om å finne ut om man fortsatt ønsker å ha et opplevelsessenter."Error" i opplevelsessenteret

- Vi må ta stilling til om vi skal ha et opplevelsessenter, sier kulturhussjefen.

 

Kultursjefen har funnet 250.000 kroner i eget budsjett til å ta det vedlikeholdet og reparasjonene som trengs til å få stasjonene opp og gå. Men hvor pengene hentes fra, falt ikke i god jord hos alle politikerne. Forslaget formannskapet skulle ta stilling til i dag, var å ta 250.000 kroner fra prosjektet med opprusting av Stabben fort. I følge kultursjef Marit Norborg vil man klare å gjennomføre det som er planlagt selv om man tar bort disse pengene.

I et brev fra Titran grendalags leder som ble lagt fram i møtet, protesterte hun på at disse pengene ble omdisponert. Hun viser til hva som gjenstår av arbeider på Stabben, og pekte på at det var flere andre ønskede tiltak som kunne gjennomføres på Titran.

Både Martin Nilsen og Remy Strømskag fra Høyre stilte seg svært kritiske til omdisponeringen.

- Jeg er i mot dette, og synes det er rart at man kan ta penger fra et prosjekt som ikke er ferdig, sa Martin Nilsen.

Remy Strømskag fulgte opp med å si at han var i tvil om at man skulle bruke penger på stasjonene i kulturhuset, uansett hvor pengene kom fra.

- Er dette måte å bruke kulturmidlene våre på. For meg er det helt feil. Å oppleve frøyakulturen er å oppleve den der den er, som for eksempel på Titran, og ikke på en skjerm i kulturhuset, sa Remy Strømskag.


 

Aps representanter var ikke enige i at dette var noen motsetning.

- Kultur er ikke bare gammelt. Det er mange unge som går i kulturhuset, og jeg mener at vi bør satse på det vi har der også, sa Kristin Reppe Storø.

- Vi har fått en beskrivelse av det som ikke fungerer i kulturhuset, og vi har sett det selv. Da ser jeg det heller slik at det er prisverdig at rådmannen har funnet penger til å oppgradere, slik at vi kan være stolte av det vi har i kulturhuset, sa ordfører Berit Flåmo.

Arvid Hammernes (V) sa at han var inne på tanken at man burde legge ned stasjonene i kulturhuset, og etter gruppemøte foreslo borgerlig gruppe å utsette saken til de hadde fått en bedre evaluering av opplevelsessenteret.

Arbeiderpartiet ble ikke med på dette, og omdisponeringen av penger ble vedtatt slik det var foreslått. Men rådmannen fikk ikke medhold i at det skal innarbeides 100.000 kroner i årlige driftsutgifter til vedlikehold. Her ber politikerne om at rådmannen ser på mulighetene for reklame/ sponsing fra næringslivet.