Brenner for at hele landet skal få opp øynene

Vindkraftmotstander Robert Bremnes i prat med Kurt Oddekalv foran varden på Bremnestuva. 

Nyheter

Det ble tent varder hele seks plasser på Frøya onsdag kveld for å vise motstand mot vindkraftutbygging på øya; Titran, Malmmyran, Skyberget (Bekken), Bremnestuva, Olberget (Dragsneset) og Tiaksla (Uttian).

Men også andre steder i landet ble det brent varder på samme tid.

Vardebrenning på Bremnestuva 

 

- Det er et overgrep det de gjør mot oss, sa Oddekalv da han holdt en liten appell på Bremnestuva.


Oddekalv varsler sin ankomst:

- Flott at folk på Frøya viser tenner

Frøya-initiativet med vardebrenning mot vindkraft sprer om seg til flere steder i landet.

 

- Dette er en markering mot den massive vindkraftutbygginga som kommer på Frøya, og ellers i landet, sier Eskil Sandvik, leder for den lokale aksjonsgruppa.

Både aksjonsgruppa på Frøya, og Miljøvernforbundets Kurt Oddekalv, peker på at det er en bevegelse som står opp imot den massive satsningen på å bygge ned norsk natur med vindturbiner.

På Bremnestuva var det samlet cirka tredve vindkraftmotstandere. Etter at varden var tent kunne man også skimte lysene fra tre-fire andre varder rundt om på Frøya.

 

På Uttian var det møtt opp 18 personer da varden ble tent (foto: Bjørg Støen)


Jorunn Skarsvåg er nærmeste nabo til Bremnestuva, og har møtt opp for å være med på markeringen. Hun er en av veteranene blant vindkraftmotstanderne på Frøya. Hun var lokalpolitiker for Senterpartiet da saken kom opp for første gang i 2004-05.

- Da var det jo et mye større område de tenkte å ta. Det skulle bygges helt ned mot Kjerkdalsvatnet, sier hun, og peker ned mot området man den gangen fryktet skulle bli vindkraftområde.

- Nå er det et mindre område, men møllene er blitt mye større, sier hun, og poengterer at hun fortsatt er like stor motstander.

Jorunn Skarsvåg deltar på vardebrenninga på Bremnestuva, og sier at hun er håpefull på at man kan klare å stoppe de store vindkraftutbyggingene.  

 

Hun forteller om skuffelsen etter folkeavstemminga i 2005.

- Jeg satt i stemmestyret her på Klubben. Da det ble klart at det var flertall for, var jeg så skuffa. Men nå er jeg litt håpefull. Både at det skal bli nei i folkeavstemminga, og at det skjer ting i landet mot utbyggingene, sier hun.
Har tatt i mot de 50 første stemmene

- Det tyder på engasjement.Vardebrenning, folkemøte og folder til alle husstander

Nei til vindkraftverk på Frøya mobilisererer i forkant av folkeavstemminga