Skal jobbe for bedre fergetilbud på sommeren

Det satt langt inne å bevilge penger til parkeringsplass én kilometer fra fergeleiet.

Torbjørn Måsøval (Ap) 

Edvin Paulsen 

Nyheter

Frøya kommunestyre vedtok torsdag å bevilge nær en million kroner til å opparbeide parkeringsplass på Dyrøya. Parkeringsplassen skal betjene reisende til øyrekka, men blir lagt cirka en kilometer fra fergeleiet. Byggetrinn 1 skal etter planen være klart til påskeutfarten i år.

Vedtaket satt langt inne hos flere av representantene, og flere argumenterte kraftig for at det ikke var riktig å bruke penger på dette.

Edvin Paulsen (V) fra Sula hadde i forkant av møtet gått ut i lokalavisa om sagt at han på ingen måte så på denne parkeringsplassen som noen gladsak. Ett argument var at det var helt uhensiktsmessig å etablere en parkeringsplass én kilometer unna fergeleiet. Det andre var det bakvendte i at man skal ha behov for så mange parkeringsplasser. Paulsen mente at hvis man hadde fått en mer hensiktsmessig fergerute, der det gikk direkteturer Dyrøya- Sula tur/tetur og Dyrøya - Mausund tur/retur, så ville de reisende ta med seg bilene på ferga i stedet for å sette dem igjen på Dyrøya.

I kommunestyret tok Torbjørn Måsaval (Ap) opp denne tråden.

- Det er bedre å bruke disse pengene på den planlagte parkeringsplassen på Sætra (ved fergeleiet - journ. anm). Og er det rett at vi skal betale, når det er fylkesommunens ansvar? Her skal vi vedta at vi skal forhandle med fylke om at de skal betale. Jeg har ingen tro på at vi kommer til å få igjen pengene våre, sa Måsøval.  

Han også pekte på ferga og fergeruta som problemet:

- Vi må legge inn krav overfor fylket om ny ferge, som har nok kapasitet til å ta unna i sommersesongen. Da fergesambandet ble etablert, var det meningen at vi skulle ha et samband der folk tar med seg bilene fram til døra, sa Måsøval.


 

Flere representanter ga sin støtte til Måsøvals syn. Edvin Paulsen mente man i stedet burde legge pengene inn i selve fergesambandet.

- Vi bør jobbe overfor fylket for å få satt inn ei større ferge i sommersesongen, sa han.

Etterhvert som debatten gikk, ble ordfører Berit Flåmo bekymret for at kommunestyret skulle stoppe etableringen av parkeringsplassen.

- Det stemmer alt det som sier om fylkets ansvar. Og jeg kan love at det er jobbet mye overfor fylket. Men det er en situasjon med parkering i dag , som er helt uholdbar, og som må løses. Og dette er en løsning som både øyrådet og Dyrøy grendalag støtter. Så jeg håper virkelig at kommunestyret er med på det, sa Berit Flåmo.

Og etter gruppemøter var det et nesten enstemmig kommunestyre (mot Torbjørn Måsøvals ene stemme) som vedtok å bevilge penger til parkeringsplassen. Til og med Edvin Paulsen stemte for, etter at det ble lagt inn ett tilleggspunkt om at det også skal forhandles med fylket om å få til bedre fergeruter:

"Kommunestyret ber rådmann gå i forhandlinger med fylkeskommunen om bedre rutetilbud i øyrekka. Som konkret forslag prøveprosjekt i sommerhalvåret med direkteruter til Sula og Mausundvær." heter det i tillegget.