Komplett oversikt: 47 Hitra-eiendommer solgt i mars

Dette fikk Lerøy for det gamle slakteriet

Nyheter

I kartet finner du komplett oversikt fra Kartverket over eiendommer solgt og overdratt i Hitra kommune i mars 2019.