Nattlige stenginger i seks tunneler denne uka

Perviktunnelen 

Nyheter

Statens Vegvesen planlegger omfattende vedlikeholdsarbeider i tunnelene på Lakseveien denne uka. Dette medfører at bilister som skal kjøre langs fv. 714 på kvelds- og nattetid bør innrette seg etter følgende stenginger:

Hitratunnelen

Manuell dirigering i kveld (2.april) fra kl. 22-06. Vent på ledebil.

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeider onsdag og torsdag kl. 22 til 06.

Gjennomslipp for trafikk kl.23:00, 00:00, 02:00 og 04:00

Perviktunnelen

Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid onsdag (3.april) og torsdag fra 22 til 06 (neste dag). Vent på ledebil.

Frøyatunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid tirsdag (1.april) og onsdag fra 22 til 06.

Gjennomslipp for trafikk kl.23:00, 00:00, 02:00 og 04:00

Valslagtunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid onsdag 3. april kl. 22-06. Vent på ledebil.

Gjennomslipp Kl: 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00.

I denne tunnelen kan det hele dagen også bli forsinkelser på inntil 15 minutter pga. vedlikeholdsarbeid.

Brattstiåstunnelen

Manuell dirigering torsdag 4.april kl. 22-06 på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.

Fenestunnelen

Manuell dirigering torsdag 4.april kl. 22-06 på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.