Kommentar:

Slik går det med lokalavisa Hitra-Frøya

Deler av staben i lokalavisa Hitra-Frøya 

Nyheter

Kommentar:

I fjor opplevde Hitra-Frøya Trøndelags prosentvis sterkeste vekst. Også nå når de nye opplagstallene er klare, viser tallene opplagsvekst for Hitra-Frøya. Vi har nå et offisielt godkjent totalt opplag på 4.047. Dette er 135 flere enn ved forrige offisielle opptelling.

Vi leverer noen færre papiraviser enn før, men har god vekst i antall digitale abonnenter, slik at vi er tilbake over 4.000-streken. Også etter at opplagskontrollen fikk disse tallene til godkjenning, har den digitale abonnementsveksten fortsatt. Hitra-Frøya har i skrivende stund 83 flere digitale abonnenter enn ved siste årsskifte.

Se tall for alle trønderske aviser nederst i artikkelen

Det er litt vanskelig å sammenligne årets tall direkte med tidligere år. For beregningsmåtene er endret litt, og nå rapporteres opplagstall to ganger i året for å gi et bedre bilde på hvordan det står til akkurat nå. Men uansett viser alle våre oversikter at lokalavisas abonnements-produkt er i god vekst igjen, og vi står oss godt sammenlignet med andre lokalaviser i fylket.

De offisielle lesertallene, som også er helt ferske, viser at nær 11.000 personer er faste brukere av Hitra-Frøyas kanaler. Vi har 7.400 lesere på papir, 5.600 bruker våre digitale kanaler. 3.500 er daglig på mobilen, som nå er blitt den klart mest brukte digitale kanalen vår.

Svært gledelig, sett i lys av at vi fortsatt står midt i en langvarig og helt nødvendig omlegging til en digital framtid, er at bruken av HF+ skyter fart. HF+ er som kjent produktet der dere abonnenter får artiklene via nettavisa, som oftest før de kommer i papirutgaven. Her leverer vi også ofte tilleggsmateriale som ikke får plass i papirutgaven, som bildeserier og videoer. HF+ har flere ganger denne vinteren satt nye bruks-rekorder.

Alt dette gleder oss og gjør oss takknemlige, fordi det må bety at vi klarer å levere et bedre produkt. Men det styrker også muligheten for fortsatt å kunne lage god journalistikk for øyregionen, det gjør oss i stand til å være på vakt i nyhetsbildet på Hitra og Frøya døgnet rundt; det gjør at noen fortsatt er tilstede og våger å stille de ekstra spørsmålene når det trengs. Og at vi kan ta oss tid til å lage gode medieopplevelser.


Bjørn Lie Rønningen

redaktør

Lokalavisa Hitra-FrøyaAdresseavisen

66915

64241

  2 674

Arbeidets Rett

7285

7104

  181

Bladet

6814

6849

  (35)

Fjell-Ljom

2098

2251

  (153)

Fosna-Folket

6158

5828

  330

Frostingen

1665

1658

  7

Gaula

1577

1574

  3

Gauldalsposten

1568

1514

  54

Hitra-Frøya

4047

3912

  135

Inderøyningen

1883

1876

  7

Innherred

7350

7031

  319

Klæbuposten

874

887

  (13)

Meråkerposten

892

889

  3

Namdalsavisa

10467

10468

  (1)

Opdalingen

1900

1895

  5

OPP

2295

2299

  (4)

Selbyggen

2907

2932

  (25)

Snåsningen

1489

1478

  11

Steinkjer-Avisa

4781

4920

  (139)

Sør-Trøndelag

6110

5842

  268

Søvesten

1030

1007

  23

Trønder-Avisa      

17849

17840

  9

Trønderbladet

3980

3953

  27

Ytringen Avis

2260

2277

  (17)


Tabellen viser avisas navn, netto opplag i 19/1 mot 18/2 og differansen.
Kilde: Mediebedriftenes Landsforening