Starter vindkraftutbyggingen i dag

Men aksjonistene hadde tatt plass før utbyggerne, og hindret gravemaskin å bli satt av.

Byggeleder Thomas Helles og prosjektleder Ragnhild Remmen Bull i Trønderenergi Vind 

Nyheter

Sist torsdag godkjente NVE den såkalte MTA-planen for Frøya vindkraftverk, og få timer etter at dette ble kjent, meldte Trønderenergi Vind at de vil starte arbeidet i løpet av de nærmeste dagene.

Så mandag, en dag før det avholdes folkeavstemming for eller mot vindkraftutbygging på Frøya, er Trønderenergi Vind på plass i vindkraftområdet og markerer oppstart av utbyggingen. Dette skjer også til tross for at det er en klagefrist på tre uker på NVEs godkjenning av anleggsplanen.

- Vi kan starte

Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, sier at de som utbygger kan starte opp selv om det vil komme klager med krav om oppsettende virkning.

- Vi vet av erfaring at det vil komme klager, og at det vil bli bedt om oppsettende virkning (at arbeid stoppes mens klage behandles - journ. anm). Vi har likevel handlingsrom til å starte. Det første som skal gjøres er å etablere en rigg i Skarsvågen, og å starte på adkomstveien. Det vi gjør først, er ikke tiltak som vil berøres i klagene. Det vil si, det vil antakelig komme klage som går på at man skal stoppe hele vindkraftutbyggingen, men den saken ble avgjort gjennom konsesjonen som ble gitt i 2013, sier Bengt Eidem.

- Egen økonomisk risiko

Seksjonsjef i NVE, Arne Olsen, bekrefter til Hitra-Frøya at Trønderenergi kan starte utbyggingen før klagefristen er gått ut.

- Det er ikke noe hinder for det, men utbygger gjør det på egen økonomisk risiko. Det kan være at det kommer klager med krav om oppsettende virkning, og hvis Olje- og energi-departementet aksepterer at det skal få det, må arbeidet stoppes, sier Arne Olsen.

- Aksjoner er et aktuelt scenario

Trønderenergi markere starten èn dag før det avholdes folkeavstemming på Frøya for eller mot vindkraftutbygging. Aksjonsgruppa mot vindkraftverket har varslet aksjoner mot utbyggeren.

- Er dere forberedt på aksjoner mot dere?

- Vi kjenner til motstanden, og kan ikke se utelukke at det blir aksjoner. Det er en scenario vi må forholde oss til. Det må vi håndtere hvis det skjer, svarer Bergt Eidem i Trønderenergi.

Aksjonister blokkerer avkjørsel

Og allerede før prosjektleder Ragnhild Remmen Bull og byggeleder Thomas Helles fra Trønderenergi Vind har kommet til den planlagte avkjørselen til vindkraftverket, er folk fra aksjonsgruppa i Nei til vindkraftverk på plass.

- Jeg fikk høre at det var sendt ut en melding om at de skulle starte i dag, og jeg har vært her siden klokka syv i morges, forteller Eskil Sandvik, leder i aksjonsgruppa.

Eskil Sandvik og et titalls vindkraftmotstandere hadde møtt på på stedet hvor avkjørselen til vindkraftverket er planlagt.  

 

- De kom med ei gravemaskin og ville sette den av her, men det fikk de ikke lov til. Så de kjørte etterhvert videre med den, forteller Sandvik.

Han har hentet telt, og er klar på at her har han tenkt å bli. Ett titalls demonstranter har møtt opp, og flere av dem vurderer å bli på stedet for å blokkere den fysiske anleggstarten.

- Ingen graving i dag

På en avkjørsel 100 meter bortenfor, møter lokalavisa prosjektledelsen fra Trønderenergi Vind.

-Vi skulle egentlig vært der borte, men det lot seg ikke gjøre nå, sier prosjektleder Ragnhild Remmen Bull.

- Hva skjer nå?

- Vi har anleggstart i dag. Vi kommer til å starte med varsling og skilting. Så blir det neste å etablere ankomstveien. Men det blir ikke gravd noe i dag, sier Remmen Bull.

- Hva hvis det som skal være være avkjørselen blir blokkert framover?

- Vi har fått byggetillatelse, så hvis vi blir hindret i å gjøre vårt arbeid, så må vi søke hjelp.

- Det betyr å kontakte politiet?

- Ja, da må vi kontakte politiet, svarer Remmen Bull.

Starter med veiene

Utbyggingen av vindkraftverket starter med veiene.

- Først skal adkomstveien bygges, så blir det å bygge internveiene og annen infrastruktur. Fundamentene skal bygges, det skal settes opp en trafo og et servicebygg, før vindturbinene etter planen blir fraktet inn og reist fra og med mai neste år.

Det er Søbstad AS som er hovedentreprenør. Den lokale bedriften KN Entreprenør skal utføre deler av jobben.

- Det vil bli fem personer engasjert den første tida, men etterhvert vil 20-30 personer jobbe med anlegget, sier Ragnhild Remmen Bull.