- Bør gjøre vedtak som pålegger umidddelbar stans av aktivitet i området

Krever ekstrarordinært formannskapsmøte om vindkraftsaken.

Maskiner mot motstandere - dette bildet ble tatt onsdag ettermiddag i Skarsvågen, der utbyggingen er planlagt å starte. 

Remy Strømskag  

Aleksander Søreng 

Arvid Hammernes 

Nyheter

Remy Strømskag, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng krever at ordførereren kaller inn til ekstraordinært formannskapsmøte allerede mandag.

De mener arbeidet i konsesjonsområdet ikke er igangsatt, og at en eventuell oppstart vil kreve planendring eller ny dispensasjon.


 

I kravet til ordføreren heter det:

Til Frøya kommune v/ordfører Berit Flåmo

Krav om ekstraordinært formannskapsmøte mandag 8. april


Undertegnede fremmer med dette ovennevnte krav da kommunens dispensasjonsvedtak for vindkraftutbygging har en treårsfrist som løper fra 07.04.16.  Dette medfører at dispensasjonsvedtaket faller bort når tiltaket ikke er satt i gang senest 07.04.19.

Forberedende arbeider som avgraving av jord eller fjerning av vegetasjon anses ikke som avbryting av treårsfristen. Arbeidet i konsesjonsområdet for Frøya vindkraftverk er som kjent ikke igangsatt.

Undertegnede fremmer med dette ovennevnte krav da kommunens dispensasjonsvedtak for vindkraftutbygging har en treårsfrist som løper fra 07.04.16. Dette medfører at dispensasjonsvedtaket faller bort når tiltaket ikke er satt i gang senest 07.04.19. Forberedende arbeider som avgraving av jord eller fjerning av vegetasjon anses ikke som avbryting av treårsfristen.

Arbeidet i konsesjonsområdet for Frøya vindkraftverk er som kjent ikke igangsatt.

Med bakgrunn i dette ønsker vi at det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte mandag 8.april hvor det fremmes en sak som muliggjør ett vedtak for å underrette tiltakshaver for Frøya vindkraftverk at tidligere dispensasjon ikke er gyldig lengre, og at en eventuell oppstart vil kreve planendring/ny dispensasjon fra kommuneplanens arealdisponering til LNF-formål.

Vedtaket bør også omfatte pålegg om umiddelbar stans av aktivitet eller planlagt aktivitet i området.

Med vennlig hilsen Remy Strømskag, Høyre, (møter da Martin Nilsen er erklært inhabil)

Arvid Hammernes, Venstre

Aleksander Søreng, Fremskrittspartiet