Det er tid for fugletrekk, og noen ganger åpenbarer det seg mer spennende arter enn forventet.

Den er litt av et syn, hannfuglen av mandaringhann. Nydelige farger og flotte tegninger, og på ryggen står noen av fjærene opp som rødbrune seil.   Foto: Bjørg Støen

Nyheter

Forrige søndag ble det gjort flere oppsiktsvekkende funn av sjeldne fugler i Bustbergvatnet på Strømøya. Først ble det oppdaget et lappfiskand-par, en art som bare er sett en gang tidligere i kommunen. Det var også på Strømøya, den siste desemberdagen i 2011. Den enslige hunnen holdt ut til langt ut i mars, før den dro videre. En observasjon av både hann og hunn er dermed nesten sensasjonelt, i alle fall sett med ivrige fuglekikkerøyne.