Får ettergodkjent vei og utebod

Nyheter

En hytteier i Tranvikan på Hitra har søkt om å bygge et tilbygg på hytta. I forbindelse med saksbehandlingen ble det oppdaget at det var bygget en adkomstvei til hytta og en utebod som ikke var omsøkt. Eieren har svart at han trodde uteboden ikke var søknadspliktig.

Nå har teknisk komite behandlet sak som omhandler både tilbygget på hytta, utebodet og adkomstveien. Samtlige tiltak krever dispensasjon fra strandsoneloven, og komiteen ga tillatelsene. Det vises til at tiltakene ikke tilsidesetter formålene ved loven.