Bakgrunn

Hva betyr dagens behandling av vindkraftsaken?

Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold og to vindkraftmotstandere på sidelinja under mandagens formannskapsmøte. I dag vil enten Gjersvold eller vindkraftmotstanderne gremmes over vedtaket kommunestyret gjør 

Nyheter

På det overordna planen handler det om kommunen skal bruke en mulighet til å stikke kjepper i hjulene for vindkraftutbygginga på Frøya. Etter folkeavstemminga der nær 79 prosent sa nei til vindkraftutbygging har Frøya kommune et mandat som sier at den skal prøve å stoppe utbyggingen.