- Utbygger setter lokaldemokratiet i en gisselsituasjon

De Grønnes Tommy Reinås. 

Nyheter

De Grønnes Tommy Reinås reagerer sterkt på at Trønderenergi truer med erstatningskrav fra Frøya kommune dersom de stemmer for en stans i utbyggingen av vindkraftanlegg. Det er respektløst ovenfor lokaldemokratiet å blande seg inn i den politiske avgjørelsen ved bruk av trusler på denne måten, mener han.